Публична покана ID 9026955 - „Консултански услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Реконструкция на път SHU1160/III - 7004/Хитрино-Граница общ. (Хитрино-Венец)-Капитан Петко - Ясенково /III-7002/” с ИД № 27/321/01487””

 

Изпълнител: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД

Дата на сключване на договора: 20.05.2014 г.

Срок за изпълнение: до окончателно (финално) отчитане на дейностите по проекта

Стойност на договора: 35 720,00 лв. без ДДС

 

09.04.2015 г. - Информация за плащания по договора

23.12.2015 г. - Информация за плащания по договора

07.01.2016 г. - Информация за приключване на изпълнението на договора

22.01.2016 г. - Информация за плащания по договора