Публична покана ID 9030931 - „Доставка и монтаж на офис оборудване за ЦДГ и кметства в Община Венец”

 

Изпълнител: „КИОСК БЪЛГАРИЯ” ООД

Дата на сключване на договора: 04.08.2014 г.

Срок за изпълнение: 1 календарен ден

Стойност на договора: 19 165,83 лв. без ДДС


24.10.2014 г. - Информация за плащания по договора