Публична покана ID 9026913 - „Консултански услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Венец” с ИД № 27/322/01034””

 

Изпълнител: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД

Дата на сключване на договора: 20.05.2014 г.

Срок за изпълнение: до окончателно (финално) отчитане на дейностите по проекта

Стойност на договора: 20 160,00 лв. без ДДС

 

04.02.2015 г. - Информация за плащания по договора

12.11.2015 г. - Информация за плащания по договора

18.11.2015 г. - Информация за плащания по договора

18.11.2015 г. - Информация за приключване на изпълнението на договора