Публична покана ID 9031217 - „Доставка на оборудване и обзавеждане за Информационен център – с. Венец, Община Венец”

 

Изпълнител: „ВЕСЕЛА” ООД

Дата на сключване на договора: 26.08.2014 г.

Срок за изпълнение: до 20 календарни дни от датата на получаване на заявка за доставка

Стойност на договора: 10 670,40 лв. без ДДС

 

20.01.2015 г. - Информация за приключване на изпълнението на договора

08.09.2015 г. - Информация за плащания по договора

13.11.2015 г. - Информация за плащания по договора