Публична покана ID 9031211 - „Доставка на софтуер и компютърна техника за Информационен център – с. Венец, Община Венец”

 

Изпълнител: „ПАРТНЬОРИТЕ” ЕООД

Дата на сключване на договора: 28.08.2014 г.

Срок за изпълнение: до 5 календарни дни от датата на получаване на заявка за доставка

Стойност на договора: 5 244,00 лв. без ДДС

 

20.04.2015 г. - Информация за приключване на изпълнението на договора

08.09.2015 г. - Информация за плащания по договора

13.11.2015 г. - Информация за плащания по договора