Публична покана ID 9018107 - Упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект: „Изграждане на Информационен център в с. Венец, общ. Венец”

 

Изпълнител: „СТРОНК ПРОЕКТ” ЕООД

Дата на сключване на договора: 12.08.2013 г.

Срок за изпълнение: до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта

Стойност на договора: 1 800,00 лв. без ДДС

 

 

23.12.2014 г. - Информация за приключване на изпълнението на договора

27.04.2015 г. - Допълнително споразумение към договора 

15.05.2015 г. - Информация за плащания по договора