Публична покана ID 9023861 - „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Венец през 2014 година“ с две самостоятелни обособени позиции:

 

Изпълнител: „Пътно поддържане – Нови пазар” ЕООД

Дата на сключване на договора: Обособена позиция 1 – 30.12.2013 г., Обособена позиция 2 - 30.12.2013 г.

Срок за изпълнение: от 01.01.2014 до 31.12.2014 г.

Стойност на договора: Обособена позиция 1 – максимална стойност до 39 100,00 лв. с ДДС, Обособена позиция 2 - максимална стойност до 16 400,00 лв. с ДДС


 

16.01.2015 г. - Информация за плащания по договора по ОП №1

16.01.2015 г. - Информация за приключване на изпълнението на договора по ОП №1

16.01.2015 г. - Информация за приключване на изпълнението на договора по ОП №2

04.02.2015 г. - Информация за плащания по договора