Преходни публикации по ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, открити преди 01.10.2014 г.