Преходни публикации по ПРОЦЕДУРИ по ЗОП, открити преди 01.10.2014 г.