Изработени подробни устройствени планове

 

Изработен ПУП село Венец и село Дренци

Изработен проект за ПУП - частично изменение за плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІV-24, УПИ V-24, УПИ VІ-26 и УПИ VІІ-26 в кв.9 по действащия регулационен плана на с. Габрица

Изработен проект за ПУП - частично изменение за плана за регулация /ЧИПР/ за /ПИ-2016 и ПИ-2017/ УПИ ХХІІ-2018, ХХІІ-2019, ХХІІ-2017, ХХІІ-2016 и ХХІІ2010 в кв.32 в кв.32 по действащия регулационен плана на с. Борци

Заповед №216/11.09.2013 година

Заповед №203/02.09.2013 година

Заповед №202/02.09.2013 година

Заповед №201/02.09.2013 година

Заповед №200/02.09.2013 година

Заповед №199/02.09.2013 година

Заповед №177/01.08.2013 година

Заповед №145/28.06.2013 година

Заповед №144/28.06.2013 година

Заповед №140/18.06.2013 година

Заповед №137/12.06.2013 година

Заповед №114/16.05.2013 година

Заповед №107/13.05.2013 година

Заповед №104/13.05.2013 година

Заповед №103/13.05.2013 година

Заповед №108/13.05.2013 година

Заповед №106/13.05.2013 година

Заповед №105/13,05,2013 година

Заповед №081/17.04.2013 година

Заповед №080/17.04.2013 година

Заповед №079/17.04.2013 година

Заповед №059/29.03.2013г.

Заповедп №047/13.03.2013 г.

Заповад №046/13.03.2013 г. 

Заповед №045/13.03.2013 година

ПУП село изгрев - 08.01.2013 г.

ПУП село Изгрев - 17.12.2012

ПУП село Габрица - 17.12.2012

ПУП село Дренци - 06.01.2012

Осеновец,Борци и Венец - 06.01.2011г.

Ветрогенераторен парк - 29.03.2011г.

Начално училище - Ясенково - 27.04.2011г.

 Обекти Габрица - 19.05.2011г.

Обект село Боян - 27.05.2011г.

ПУП-Борци, Габрица, Ясенково, Капитан Петко, Страхилица, Изгрев и Черноглавци - 01.08-2011г.

Заповеди за ПУП - 15.08.2011г.