Проект - Право на достоен и независим живот

Община Венец обявява прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти/домашни помощници

Община Венец обявява прием на заявления от кандидати за социален работник в Център за социални услуги в домашна среда в Община Венец.

Покана за представяне на оферта за извършване на услуга с предмет: „Извършване на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите по проект „Право на достоен и независим живот””

Община Венец обявява прием на заявления от кандидати за извършване на Супервизия на персонала, предоставящ социални услуги в Център за социални услуги в домашна среда в Община Венец.

Община Венец обявява прием на заявления от кандидати за предоставяне на Мотивационна подкрепа за потребителите в Център за социални услуги в домашна среда в Община Венец.

Община Венец обявява прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти/домашни помощници II-ри етап

Община Венец обявява прием на заявления от кандидати за Здравен работник в Център за социални услуги в домашна среда в Община Венец.