Осигуряване на топъл обяд в община Венец

Конкурс за доставчик на социална услуга "Обществена трапезария"

 

 

1. Заповед № 033/15.02.2018

2. Обява

3. Проект на договор

4. Приложение №1

5. Приложение №2