ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ

 

Работно време на ЦИУГ

сутрин: от 8:00 до 12:00 ч.

след обяд: от 12:30 до 16:30 ч.

тел: 05343 21-90

факс: 05343 89-80

e-mail: obs_vn@abv.bg

 

ВИДОВЕ УСЛУГИ „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ”