Кмет на Общината 


НЕХРИБАН ОСМАНОВА АХМЕДОВА
 

Работно време с граждани
08:00 ч. - 16:30 ч.
  

телефон за връзка.:05343 21-91

факс: 05343 89-80  

e-mail: obs_vn@abv.bg  

 БУЛСТАТ: 000931397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

        АКТУАЛНИ НОВИНИ

 

        БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

  

        БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЗА СПРАВКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ТЕЛ: 080020022

 

        ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

        МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ВЕНЕЦ-ХИТРИНО"

 

        ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2017г. 

 

 
Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg