Кмет на Общината

 


НЕХРИБАН ОСМАНОВА АХМЕДОВА

Работно време с граждани
08:00 ч. - 16:30 ч.

телефон за връзка.:05343 21-91

факс: 05343 89-80

 

e-mail: obs_vn@abv.bg

БУЛСТАТ: 000931397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

 

 

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЗА СПРАВКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ТЕЛ: 080020022

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ВЕНЕЦ-ХИТРИНО"

 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg